"Nhân viên giao hàng" mới của hãng Rakuten (Nhật Bản)

Rakuten là một thương hiệu thương mại điện tử lớn tại Nhật Bản, họ mới đưa vào sử dụng một nhân viên đặc biệt để có thể đáp ứng nhưu cầu khách hàng tốt nhất!

Tác giả NgocTuanz