Nhân sự là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội

Hiện 31/31 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức đại hội Đảng thành công.
Ông Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Ông Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Những kết quả đó của Thanh Hoá đã đóng góp vào thành tựu chung của cả nước trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đảm bảo kịp thời, nghiêm túc

Mặc dù Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số lượng huyện, xã nhiều nhất cả nước, đặc biệt có số xã trong diện sáp nhập nhiều nhất cả nước (143 xã); nhưng đến thời điểm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp cơ sở vượt thời gian quy định 14 ngày. Việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh được tiến hành kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình và triển khai cho cấp dưới, giao cho các ban xây dựng đảng hướng dẫn công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, hướng dẫn tổng hợp ý kiến vào văn kiện cấp trên.

Ngay từ quý III năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) trên các lĩnh vực); chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045…

Toàn đảng bộ tỉnh có 9.893 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cấp cơ sở cũng như tổ chức thành công 2 Đại hội điểm cấp trên cơ sở và tổ chức sớm một Đại hội cấp trên cơ sở. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được đánh giá công phu, nghiêm túc, hoàn thành 4 nội dung của Đại hội. Công tác điều hành Đại hội được đánh giá khoa học, bám sát kịch bản, chương trình, ý kiến tham luận sôi nổi, nghiêm túc, có tính xây dựng cao.

Ông Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hoá cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 1504-CV/TU, ngày 28/11/2019, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo chính trị đại hội đảng bộ từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, tạo sự thống nhất về các chỉ tiêu, kế hoạch trong báo cáo chính trị của các cấp. UBND tỉnh đã định hướng mục tiêu phấn đấu và phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội đảng cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân sự tham gia cấp ủy phải coi trọng lợi ích chung

Công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của đại hội. Vì vậy, ban thường vụ cấp ủy, đặc biệt người đứng đầu phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, lựa chọn nhân sự tham gia cấp uỷ vì lợi ích chung, không cá nhân, cục bộ, vụ lợi bè phái.

Nhân sự là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội ảnh 1
Tháng 5/2020, huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức đại hội điểm thành công

Về vấn đề này, ông Lại Thế Nguyên nhận định, công tác nhân sự đại hội đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, quy định và tiến độ đề ra. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảm bảo đúng quy định và đúng nguyên tắc.

Ban Thường vụ cấp ủy, ban Chấp hành đảng bộ và người đứng đầu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự, xác định số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu đảm bảo hợp lý. Những nơi các đồng chí cấp ủy viên đủ tuổi tái cử nhưng làm việc kém hiệu quả, không bảo đảm sức khỏe, uy tín thấp, có vi phạm, thiếu gương mẫu đã được xem xét đưa ra khỏi phương án nhân sự.

“Quy trình nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học theo đúng quy trình năm bước được quy định tại Chỉ thị 35, Hướng dẫn số 26, Kế hoạch số 177-KH/TU... Tất cả nhân sự đều được tiểu ban nhân sự tiến hành thẩm tra, lấy ý kiến bằng văn bản tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú. Công tác bầu cử tại đại hội theo đúng quy chế bầu cử, bầu đủ số lượng cấp uỷ khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Việc kiểm phiếu công tâm, khách quan, không có sai sót, 31/31 đảng bộ cấp huyện và tương đương đều được kiểm phiếu bằng máy”, ông Nguyên cho biết.

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hoá, nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy phải được thẩm định, thẩm tra, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về độ tuổi, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và đáp ứng yêu cầu về văn bằng chứng chỉ. Nguồn nhân sự đều có trong quy hoạch, đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chức danh, có đầy đủ ý kiến thẩm tra của uỷ ban kiểm tra, công an, thanh tra cung cấp; có kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy theo phân cấp quản lý cán bộ. Các tổ công tác thẩm định hồ sơ nhân sự phải thực sự khách quan, công tâm, làm việc tập thể và thực hiện đúng quy định.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Được biết, Tỉnh ủy Thanh Hoá đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương phân công cấp ủy viên sau đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện theo đúng đề án nhân sự đã được phê duyệt, đồng thời phải tiến hành ngay việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đơn vị và các ban của Tỉnh ủy, Đảng đoàn, HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đồng thời, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và 6 vùng liên huyện. Phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa có trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp, tiến tới hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng.

Tin bài liên quan

VNIndex

899.19

5.15 (0.57%)

 
VNIndex 899.19 5.15 0.57%
HNX 128.75 0.28 0.22%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%