(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 12/4 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực cổ phiếu PVS

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Theo ước tính của chúng tôi, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) có thể đạt doanh thu và lợi nhuận lần lượt 3.291 tỷ đồng và 178 tỷ đồng trong quý I/2017, hoàn thành 25% kế hoạch về doanh thu và 32% kế hoạch về lợi nhuận năm 2017.

PVS đặt kế hoạch 2017 với doanh thu 13.000 tỷ đồng và 560 tỷ đồng, giảm tương ứng 30,6% về doanh thu và giảm 34,7% về lợi nhuận so với năm 2016. EPS đạt 1.254 đồng/cổ phiếu. Theo chúng tôi, kế hoạch này là tương đối thận trọng. Với dự báo giá dầu trung bình đạt ngưỡng 58 USD/bbl, chúng tôi dự báo PVS có thể đạt được 15.621 tỷ đồng doanh thu và 871 tỷ đồng lợi nhuận.

Với EPS 2017 dự báo đạt 1.951 đồng/cổ phần thì PVS đang giao dịch ở mức P/E khá hấp dẫn, khoảng 8,6 lần.

Về dài hạn, giá dầu được dự báo sẽ khó có thể quay lại mức thấp như của năm 2016 trong khi giá của PVS được thị trường chấp nhận trong mặt bằng bình quân 2016 khoảng 17.750 đồng/cổ phần ±2.050 đồng độ lệch chuẩn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vùng giá hiện tại của PVS được xem là ít rủi ro trong khi có thể kỳ vọng vào kết quả kinh doanh trở nên tích cực hơn vào cuối năm 2017 và các năm tới. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM cho mục đích đầu tư dài hạn đối với cổ phiếu PVS.

Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PHR

CTCK Vietcombank (VCBS)

Năm 2016, CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) đạt doanh thu thuần 1.178,2 tỷ đồng (giảm 4% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng nhẹ đạt 223,2 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%) .Như vậy tính chung cả năm, PHR đã hoàn thành 129,9% kế hoạch doanh thu và 221,6% kế hoạch lợi nhuận..

Năm 2017, Công ty dự kiến đạt doanh thu 1.327,8 tỷ đồng (giảm 2,1% so với năm trước) và 271,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng trưởng 7,2 %) dựa trên mức giá cao su dự kiến là 35,69 triệu đồng/tấn (tăng trưởng 15,7 %).

Cho năm 2017, chúng tôi dự phóng doanh thu của PHR sẽ đạt 1.334 tỷ đồng (tăng trưởng 13,2%) và lợi nhuận sau thuế đạt 196,6 tỷ đồng (giảm 11,9 % so với năm trước). Theo đó, EPS 2017 của công ty là 1.969 đồng/cổ phiếu (đã trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi). Với mức giá ngày 10.04.2017 là 27.500 đồng/cổ phiếu, PHR hiện đang giao dịch với P/E forward 2017 là 13,9x lần ,đây là mức giá hợp lý của PHR.

Áp dụng kết hợp phương pháp chiết khấu dòng tiền và định giá so sánh theo P/E, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý của PHR là 28.200 đồng/cổ phiếu. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ trong trung hạn đối với cổ phiếu PHR.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.