Nhà Thủ Đức (TDH): Quý II/2021 lợi nhuận tăng mạnh nhờ thanh lý các khoản đầu tư

(ĐTCK) CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán TDH – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Nhà Thủ Đức (TDH): Quý II/2021 lợi nhuận tăng mạnh nhờ thanh lý các khoản đầu tư

Theo đó, trong quý II/2021, TDH ghi nhận doanh thu đạt 119,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 155 tỷ đồng, lần lượt giảm 71,2% và tăng 1.271,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 1,4% lên 21,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 330,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 19,59 tỷ đồng lên 25,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 175,1%, tương ứng tăng thêm 137,6 tỷ đồng lên 216,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 52,1%, tương ứng giảm 16,4 tỷ đồng về 15,1 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 1.166,7%, tương ứng tăng 14 tỷ đồng lên 15,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh thêm nguyên nhân doanh thu tài chính tăng do thanh lý các khoản đầu tư. Cụ thể Công ty ghi nhận lợi nhuận từ việc hoàn tất thanh lý các khoản đầu tư vào Công ty Song Hỷ Quốc Tế, Công ty Đầu tư Khoáng sản VICO Quảng Trị. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhà Thủ Đức (TDH): Quý II/2021 lợi nhuận tăng mạnh nhờ thanh lý các khoản đầu tư ảnh 1

Cơ cấu doanh thu tài chính của TDH trong 6 tháng đầu năm 2021

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183 tỷ đồng, lần lượt giảm 55,9% và tăng 1.127,9% so với cùng kỳ. Như vậy, nhờ lãi đột biến trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận lũy kế đã ghi nhận 17,78 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 142,99 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền đầu tư dương 1.123,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 139,9 tỷ đồng, chủ yếu do tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Ngoài ra, trong kỳ dòng tiền kinh doanh âm 577,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 669,96 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản giảm 22,5% so với đầu năm về 4.317,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.571,4 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 931 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 583,7 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 62,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 639,7 tỷ đồng về 390,7 tỷ đồng và chiếm 9% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu TDH tăng 20 đồng lên 6.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021