NHA: Không trả cổ tức như kế hoạch

NHA: Không trả cổ tức như kế hoạch

(ĐTCK) Do lợi nhuận đạt thấp, nên năm 2011, NHA không trả cổ tức, mà dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư.

Ngày 29/3, Tổng CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA) đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2012. Tại Đại hội, cổ đông chất vấn tại sao Công ty không chia cổ tức năm 2011, trong khi theo kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2011 thông qua, tỷ lệ cổ tức là 20%, doanh thu 90 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Hoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, năm 2011, Công ty chỉ lãi 1,3 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối hết tính đến ngày 31/12/2011 chỉ là 2,6 tỷ đồng, nên Công ty không thực hiện chi trả cổ tức mà dùng tiền lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư cho những dự án trong năm 2012, phấn đấu trả cổ tức năm 2012, tỷ lệ 10%. HĐQT cũng không nhận thù lao năm 2011.

Đại hội cũng nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh 2012 với doanh thu 60 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng, cổ tức 10%.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%