Nhà đầu tư muốn sở hữu chi phối Minh Phú phải trả giá cao hơn 20%

Nhà đầu tư muốn sở hữu chi phối Minh Phú phải trả giá cao hơn 20%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ bất thường dự kiến diễn ra ngày 29/1 tới, trong đó có tờ trình về danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phần của Minh Phú gồm Mitsui &Co, Ltd, Hanwa Co Ltd và Royal Holdings, hoặc các công ty con, công ty liên kết và công ty có vốn đầu tư tài chính của các đối tác này.

MPC trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định từng nhà đầu tư được quyền mua tối đa đến toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ được phát hành.

Bên cạnh đó, MPC cũng trình ĐHCĐ cho phép nhà đầu tư nêu trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết của công ty  mà không phải chào mua công khai theo quỹ định của pháp luật.

Như vậy, nếu một nhà đầu tư mua hết số cổ phần chào bán riêng lẻ và mua hết cổ phần có quyền biểu quyết như trên thì có thể sở hữu đến 61% cổ phần của Minh Phú.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT MPC tiết lộ, có đối tác muốn mua đến tỷ lệ 65% nhưng ông và gia đình chỉ muốn bán ở mức để đối tác sở hữu 61% và với điều kiện giá mua phải cao hơn 20% mức giá thỏa thuận đạt được trong trường hợp MPC chỉ bán 75,72% cổ phần (tương đương 35,1% cổ phần MPC).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông