Nhà đầu tư chiến lược ngoại được nâng tỷ lệ sở hữu VIB và PNB lên 20%

Nhà đầu tư chiến lược ngoại được nâng tỷ lệ sở hữu VIB và PNB lên 20%

Ngân hàng Thương mại Phương Nam và Ngân hàng Thương mại Quốc tế Việt Nam được chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/7/2011 Ngân hàng Nhà nước có các văn bản số 5327 và 5328/NHNN-TTGSNH về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (PNB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo các văn bản này, PNB được chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 3.049 tỷ đồng lên trên 3.212 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài là UOB (United Overseas Bank Limited - Singapore) với tỷ lệ sở hữu cổ phần là 20% vốn điều lệ của PNB.

Trong khi đó, VIB được chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 4.000 tỷ đồng lên 4.250 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài là CBA (Commonwealth Bank of Australia) với tỷ lệ sở hữu cổ phần là 20% vốn điều lệ của VIB.

PNB và VIB có trách nhiệm tuân thủ các quy định có liên quan về chào bán cổ phần riêng lẻ quy định tại Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 của Chính phủ; Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định tại Điều 29 Khoản 4 Luật Các tổ chức tín dụng. Đồng thời, có văn bản kèm tài liệu chứng minh hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đề nghị NHNN sửa đổi giấy phép với mức vốn điều lệ mới.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%