Ngọn lửa cháy suốt 60 năm bên dưới thị trấn Mỹ

Ngọn lửa đốt để phát quang bãi rác lan tới các đường hầm của mỏ than đá bên dưới thị trấn Centralia và cháy mãi bất chấp nhiều nỗ lực dập tắt.

Theo Vnexpress