Nghìn người đổ ra đình làng lấy lửa về nhà sau giao thừa

Truyền thống nhiều đời nay, sau giao thừa, người dân Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình) đổ ra đình làng lấy lửa về cầu mong may mắn. 

vnexpress.net