Nghệ An tăng cường giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở ngành phải đồng quan điểm với lãnh đạo tỉnh, hạn chế việc giải thích, giải trình mà cần tăng cường giải pháp, giải quyết tháo gỡ cho doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì và phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì và phát biểu tại cuộc họp

Sáng 25/3, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị giao ban giữa UBND tỉnh với Hiệp hội doanh nghiệp và các hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời gian qua, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay; ngành thuế tăng cường hỗ trợ cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch và gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp; ngành bảo hiểm xã hội hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;....

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2021 gắn trách nhiệm người đứng đầu theo tình thần chủ đề hành động của năm 2021 là “Năm đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính”.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp đã chủ động nắm bắt, kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Về việc tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các hội doanh nghiệp, doanh nhân theo Thông báo kết luận số 06/TB-UBND ngày 7/1/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết với 6 kiến nghị kiến nghị thuộc thẩm quyền chủ trì giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý KKT Đông Nam, Cục Thuế Nghệ An và UBND huyện Nghi Lộc. Tuy vậy, đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An chỉ mới nhận được báo cáo của 4/6 đơn vị còn Cục Thuế Nghệ An và UBND huyện Nghi Lộc chưa có văn bản trả lời.

Riêng trong quý I/2021, Sở đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đã nhận được 4 kiến nghị của doanh nghiệp và 1 kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp cơ bản liên quan đến chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế; hỗ trợ nguồn lực…

Các kiến nghị này thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị: Cục Thuế Nghệ An; Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Nghệ An; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục quản lý đường bộ II; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài chính; Sở Giao thông Vận tải và UBND thị xã Cửa Lò. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản trả lời của 8/8 đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, thời gian vừa qua tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng với các doanh nghiệp theo tinh thần hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là đối tượng để các cơ quan sở, ngành, chính quyền các cấp phục vụ bởi doanh nghiệp là lực lượng có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh kế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành cũng phải đồng quan điểm với lãnh đạo tỉnh, hạn chế việc giải thích, giải trình mà cần tăng cường giải pháp, giải quyết tháo gỡ cho doanh nghiệp. Những vấn đề nào giải quyết cho doanh nghiệp được cần phải thực hiện ngay, còn nếu chưa giải quyết được ngay thì cần nghiên cứu để có giải pháp.

Qua nghe báo cáo về việc tiếp nhận, xử lý giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: “Các sở, ngành, địa phương cần phải rút kinh nghiệm trong quá trình giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đúng với tinh thần và quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Do đó phải đổi mới phương thức, cách thức, phương pháp xử lý”.

Đối với các vấn đề mà doanh nghiệp kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết sẽ cố gắng giải quyết triệt để song thực tế có những vấn đề phải thực hiện theo nguyên tắc, phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, đơn cử như liên quan đến vấn đề giá nước hiện nay, bảng giá đất…Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành có trách nhiệm trả lời, giải quyết trong thời gian sớm nhất đối với từng kiến nghị của các doanh nghiệp.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,310.05

16.45 (1.26%)

 
VNIndex 1,310.05 16.45 1.26%
HNX 314.85 3.88 1.23%
UPCOM 86.14 1.18 1.37%