Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của Nghệ An tháng 5 có chiều hướng tăng lên nên tỉnh này đã mạnh dạn đưa ra những kịch bản tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế...

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của Nghệ An tháng 5 có chiều hướng tăng lên nên tỉnh này đã mạnh dạn đưa ra những kịch bản tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế...

Nghệ An rà soát lại kịch bản tăng trưởng kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã có yêu cầu đối với các sở, ngành phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng kinh tế, thể hiện quyết tâm của địa phương ở mức cao hơn

Theo báo cáo từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, bước sang tháng 5/2020, một “trạng thái mới” cho các ngành, các cấp trong việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; vừa phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5 có chiều hướng tăng lên với mức 6,59% so với tháng 4 năm 2020 và bằng 95,7% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng ước đạt 321 triệu USD, giảm 9,07% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 230 triệu USD, giảm 6,12% cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 5 ước thực hiện 774,6 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 đạt 5.977 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách chưa đạt kế hoạch giao và thu chưa bền vững. Cơ cấu một số khoản thu giảm so với cùng kỳ và dự kiến tình hình thu ngân sách trong những tháng tiếp theo gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 như các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về lữ hành, dịch vụ du lịch thì các hoạt động khác bị ảnh hưởng không nhiều  như sản xuất nông nghiệp, và các loại hình khác đang tiếp tục được cải thiện trở lại; trở về đúng vị trí trước khi dịch bệnh xẩy ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đưa ra 03 kịch bản tăng trưởng kinh tế trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2020 theo số liệu rà soát các ngành, lĩnh vực, cụ thể: Dịch Covid-19 được kiểm soát vào quý II năm 2020 thì dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020 tăng 5,5 - 6%, thu ngân sách chỉ đạt khoảng 14.060 tỷ đồng...; Dịch Covid-19 được kiểm soát vào quý III năm 2020 thì dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 4 - 4,5%, thu ngân sách chỉ đạt khoảng 12.600 tỷ đồng...; và kịch bản thứ 3 là dịch Covid-19 được kiểm soát vào quý IV năm 2020. Dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng dưới 2%; thu ngân sách chỉ đạt khoảng 11.800 tỷ đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, kết quả thực hiện nhiệm vu phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5 bắt đầu đã có những điểm sáng. Sản xuất nông nghiệp đều đạt, sản xuất công nghiệp đã có dấu hiệu phục hồi; hoạt động dịch vụ, du lịch bắt đầu có bước hồi phục; thu ngân sách tăng hơn so với tháng 4; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt tốt; công tác an sinh xã hội thực hiện nhanh... 

UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, tạo ra chính sách kích cầu du lịch. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, cập nhật thường xuyên, kịp thời kết quả giải ngân vốn đầu tư công để các ngành, chủ đầu tư biết, nếu có vướng mắc gì thì tháo gỡ ngay.

Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung đã có yêu cầu các sở, ngành phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng vì hiện nay các kịch bản khí thế tấn công chưa mạnh mẽ. “Nghệ An có khả năng, có cơ sở đạt ở mức cao hơn, thể hiện quyết tâm của tỉnh. Phải có kịch bản mà tốc độ tăng trưởng là 6,5 - 7%, là kịch bản tiến công”, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung chia sẻ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động tổng hợp, rà soát kế hoạch đầu tư công cho giai đoạn tới để có sự chuẩn bị sẵn sàng. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, tập trung những dự án thực sự trọng điểm, tạo động lực, quan điểm của tỉnh là không đầu tư dàn trải. "Các sở, ngành, địa phương đều phải quan tâm đến công tác thực hiện dự án đầu tư công. Cơ quan nào chậm trễ, ngoài việc bị điều chuyển vốn thì sẽ bị xem xét kiểm điểm", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021