Ngày 6/6, Hà Nội bầu cử lại tại hai đơn vị

Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Hoàng Long (Huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Tráng Việt (Huyện Mê Linh) của Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại.

Ngày 29/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có Nghị quyết số 730 về hủy bỏ kết quả bầu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Hoàng Long (Huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Tráng Việt (Huyện Mê Linh), “vì có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong công tác bầu cử".

Nghị quyết nêu rõ hai đơn vị này sẽ phải tổ chức bầu cử lại vào ngày 6/6/2021.

Liên quan đến vấn đề này, bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết, vi phạm tại xã Tráng Việt là số phiếu thu về nhiều hơn so với số phiếu phát ra (thừa 75 phiếu) và tại xã Hoàng Long là in danh sách một ứng cử viên từ “bà” in thành “ông”, đến lúc kiểm phiếu mới phát hiện ra. Theo quy định của pháp luật về bầu cử thì các vi phạm này dẫn đến kết quả bầu cử phải hủy bỏ.

Ngay sau khi có nghị quyết này, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội đã có công văn khẩn gửi Ủy ban Bầu cử huyện Phú Xuyên và Ủy ban Bầu cử Huyện huyện Mê Linh, đề nghị chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bầu cử lại tại 2 đơn vị này theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện Phú Xuyên và Mê Linh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu rõ về việc phải tổ chức bầu cử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,334.74

2.3 (0.17%)

 
VNIndex 1,334.74 2.3 0.17%
HNX 320.02 0.89 0.28%
UPCOM 87.59 0.23 0.27%

Lịch sự kiện

05/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021