Ngày 4/9/2020, VNPT thoái vốn tại Công ty Công trình Viễn thông (TEL)

Ngày 4/9 tới đây, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), VNPT sẽ bán đấu giá để thoái vốn tại Telcom.
Trước thoái vốn, VNPT nắm 49% vốn điều lệ tại Telcom

Trước thoái vốn, VNPT nắm 49% vốn điều lệ tại Telcom

Telcom có tên đầy đủ là Công ty Phát triển Công trình Viễn thông (mã chứng khoán TEL - UPCoM). Số cổ phần do VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) sở hữu và sẽ thực hiện thoái vốn lần này là 2.450.000 cổ phần.

Số cổ phần trên tương đương 24,5 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 49% vốn điều lệ của Telcom với mức giá khởi điểm 21.801 đồng/cổ phần.

Telcom trước đây là Công ty Công trình Bưu điện trực thuộc Tổng cục Bưu điện được thành lập năm 1954.

Năm 2006, Telcom chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Năm 2017, cổ phiếu của Telcom đăng ký giao dịch trên UPCoM tại HNX với mã chứng khoán TEL.

Ngành nghề kinh doanh chính của Telcom là thi công xây lắp các công trình viễn thông và tư vấn thiết kế các công trình viễn thông.

Bên cạnh đó, Công ty còn hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ như: cho thuê văn phòng làm việc, sân tennis, kinh doanh kho bãi.

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty không đạt được kết quả cao do thị trường bão hòa làm suy giảm đầu tư trong lĩnh vực xây lắp viễn thông.

Năm 2018 doanh thu thuần của công ty đạt 39 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thế  -11 tỷ.

Năm 2019 Công ty thoát lỗ, lợi nhuận sau thế đạt 1 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt -751 triệu đồng.

Hiện tại, Telcom quản lý và sử dụng 3 khu đất có diện tích 6.776,3 m2 tại Hà Nội, tất cả là đất thuê trả tiền thuê hàng năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 – 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

69

76

9,3

Doanh thu thuần

39

59

-45

Lợi nhuận sau thuế

-11

1

-

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

0

0

-

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2019 của công ty 

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

% tăng giảm so với năm 2019

Tổng doanh thu

64

11,7

Lợi nhuận sau thuế

3

208,2

Cổ tức (%)

-

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021