Ngày 19/7, chứng khoán BSC chào sàn

Ngày 19/7, chứng khoán BSC chào sàn

(ĐTCK-online) Ngày 19/07/2011, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Theo đó, công ty sẽ niêm yết 86,5 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán BSI với giá tham chiếu 10.300 đồng/cp.
Được biết, BSC hiện có vốn điều lệ là 865 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán. Năm 2010, công ty đạt 423 tỷ đồng doanh thu và 11,43 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tháng 11/2010, công ty đã thực hiện IPO thông qua đấu giá hơn 10 triệu cổ phần ra công chúng, giá đấu bình quân cổ phiếu là 10.317 đồng/cp.

Theo thông báo của BSC, công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011  vào ngày 31/07/2011 để sửa đổi Điều lệ và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2011 điều chỉnh. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 3/6/2011.

Được biết, một công ty con khác của BIDV là Bảo hiểm BIC cũng đã được chấp thuận niêm yết tại HOSE.


VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 141.9 1.04 0.73%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%