Ngày 18/10, PRUBF1 thanh toán phần vốn góp bằng tiền mặt cho NĐT

Ngày 18/10, PRUBF1 thanh toán phần vốn góp bằng tiền mặt cho NĐT

(ĐTCK) Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential (PRUBF1) sẽ thanh toán phần vốn góp bằng tiền mặt cho NĐT sở hữu chứng chỉ quỹ PRUBF1 vào ngày 18/10/2013 do giải thể quỹ.

NĐT sở hữu 1 chứng chỉ quỹ sẽ được nhận tiền mặt tương ứng với giá trị tài sản ròng (NAV)/chứng chỉ quỹ được công bố vào ngày 6/10/2013, sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập DN (nếu có). Tỷ lệ này được công bố và gửi đến Trung tâm Lưu ký vào ngày 7/10/2013.

Ngày 4/9, PRUBF1 đã hủy niêm yết 50 triệu chứng chỉ quỹ để tiến hành giải thể quỹ vào ngày 6/10/2013 do hết thời gian hoạt động. NAV/chứng chỉ quỹ của PRUBF1 vào ngày 12/9 là 10.852 đồng/chứng chỉ quỹ, tại ngày hủy niêm yết là 10.844 đồng/chứng chỉ quỹ.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%