Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì mức tăng nhẹ, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì mức tăng nhẹ, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Hà Nội tăng trưởng 7,8%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của thành phố Hà Nội tháng 8 năm 2019 tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo thống kê về tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tháng 8 cho thấy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,9% và tăng 9%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 2,2% và tăng 8,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2% và tăng 10,7%; riêng công nghiệp khai khoáng tăng 1,5% so với tháng trước nhưng giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 28,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 8,1%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%.

Trong 8 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn Hà Nội (chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo) đạt mức tăng trưởng khá cao, cụ thể, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 109,6% so với tháng trước, tăng 112,2% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất đồ uống tăng 127,4% so với tháng trước, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá, tác động đến tăng trưởng toàn ngành công nghiệp như bia các loại, cửa sổ, cửa ra vào bằng gỗ, thùng hộp bằng bìa cứng, thuốc trừ sâu, sản phẩm hóa chất trong nông nghiệp, cửa sổ, cửa ra vào bằng plasstic, quạt có động cơ gắn liền.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong tháng 8 tăng 0,7% so với tháng trước và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, chia theo ngành kinh tế, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng bằng tháng trước và giảm 50,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,8% và giảm 2,2%; sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng bằng tháng trước và tăng 0,9%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải bằng tháng trước và tăng 3,2%.

Chia theo loại hình, số lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước giảm 0,1% so với tháng trước và giảm 6% so với cùng kỳ năm 2018; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,3% và giảm 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,2% và giảm 1,9%.

Tính chung 8 tháng năm 2019, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Hà Nội tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo loại hình, doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,7%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 0,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,1%.

Chia theo ngành kinh tế, ngành khai khoáng giảm 16,3%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,1%; ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước nóng giảm 0,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,9%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông