Ngân sách 2014: Ưu tiên trả nợ

Ngân sách 2014: Ưu tiên trả nợ

(ĐTCK) Quốc hội vừa có Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2014.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương là 495.189 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 287.511 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 719.189 tỷ đồng, bao gồm cả 211.585 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan phân bổ vốn đầu tư phát triển tập trung, ưu tiên bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản và dự án có khả năng đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2014.

Đồng thời, hạn chế tối đa khởi công dự án mới, bố trí hoàn trả vốn ngân sách ứng trước (bao gồm cả vốn trái phiếu chính phủ). Các dự án có quyết định đầu tư phải thực hiện đúng mức vốn kế hoạch được giao, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng Nhân dân quyết định dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn, quyết định phân bổ dự toán ngân sách.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và UBND các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 đến từng đơn vị thụ hưởng trước ngày 31/12/2013.

Thực hiện công khai dự toán ngân sách theo quy định và báo cáo Quốc hội về tiến độ, kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách của các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và các địa phương vào kỳ họp thứ 7 tới đây.

>> Quốc hội chốt dự toán ngân sách 2014

>> Hoàn cảnh này, lấy gì để tăng lương

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%