Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngân hàng Xây dựng thu hồi được trên 5.000 tỷ đồng nợ xấu

(ĐTCK) Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, hoạt động của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam tính đến ngày 31/12/2017, số dư nguồn vốn huy động của tổ chức, dân cư tăng 9% so với năm 2016; dư nợ cho vay bán lẻ tăng 1.558 tỷ đồng, gấp 5,5 lần năm 2016. 

Đặc biệt, công tác thu hồi nợ đạt được kết quả đáng khích lệ, Ngân hàng đã thu hồi được trên 5.000 tỷ đồng nợ xấu; trong đó, thu hồi trên 500 tỷ đồng nợ của nhóm khách hàng riêng lẻ (chiếm 50% tổng nợ xấu của nhóm này), hơn 4.700 tỷ đồng nợ của nhóm khách hàng lớn. Ngân hàng cũng đã đưa vào thử nghiệm và vận hành các hệ thống, chương trình công nghệ theo mô thức quản trị hiện đại, bước đầu phát huy hiệu quả.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%