Ngân hàng Hợp tác xã đạt gần 132 tỷ đồng lợi nhuận năm 2015

Ngân hàng Hợp tác xã đạt gần 132 tỷ đồng lợi nhuận năm 2015

(ĐTCK) Các số liệu về kết quả kinh doanh năm 2015 của Ngân hàng Hợp tác xã được công bố tại Đại hội thành viên thường niên năm 2015 được tổ chức ngày 29/3 cho thấy, đơn vị này đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng các tồn tại cũng đồng thời được chỉ rõ…

Ông Nguyễn Đức Dũng, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc cho biết, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã đến 31/12/2015 là 22.389 tỷ đồng, tăng 7,97% so với 31/12/2014.

Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 3.474 tỷ đồng, tăng 33,40%, trong đó vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, các quỹ là 474 tỷ đồng. Vốn huy động đạt 15.708 tỷ đồng, tăng 10,56%, trong đó tiền gửi điều hoà từ các quỹ tín dụng nhân dân là 10.193 tỷ đồng, tiền gửi dân cư và tổ chức kinh tế là 4.046 tỷ đồng, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác là 1.470 tỷ đồng. Vốn vay các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế: 2.086 tỷ đồng, giảm 28,73%.

Tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng đến 31/12/2015 là 16.085 tỷ đồng, chiếm 71,84% tổng sử dụng vốn, tăng 11,11% so với 31/12/2014. Tổng thu nhập đạt 1.706,40 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 131,78 tỷ đồng (đạt 105,23% kế hoạch).

Trong năm 2015, Ngân hàng cũng đã hoàn thành chỉ tiêu bán nợ xấu cho VAMC được Ngân hàng Nhà nước giao, góp phần đưa nợ xấu toàn hệ thống đến 31/12/2015 giảm còn 258 tỷ đồng, chiếm 1,61% tổng dư nợ.

Tính đến 31/12/2015, số lượng quỹ tín dụng nhân dân đạt 1.148 quỹ với 2.081.413 thành viên. Vốn điều lệ 3.453 tỷ đồng (tăng 17,3%), vốn huy động 65.759 tỷ đồng (tăng 18,7%), vốn vay Ngân hàng Hợp tác 4.579 tỷ đồng (tăng 0,7%). Tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác 10.193 tỷ đồng (tăng 15,6%), trong đó tiền gửi duy trì tối thiểu của các quỹ tín dụng nhân dân 1.638 tỷ đồng. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác là 2.784 tỷ đồng. Tiền mặt tồn quỹ 2.150 tỷ đồng. Nợ xấu 586,3 tỷ đồng (chiếm 0,97% tổng dư nợ cho vay của các quỹ tín dụng nhân dân). Dư nợ cho vay thành viên đạt 60.660 tỷ đồng (tăng 15,7%).

Đặc biệt, tình hình huy động vốn trong những năm qua cho thấy tiền gửi điều hòa từ các quỹ tín dụng nhân dân tại Ngân hàng Hợp tác có xu hướng tăng cao, có thời điểm số dư tiền gửi của các quỹ tín dụng nhân dân tại Ngân hàng Hợp tác lên tới gần 12.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong phương hướng và nhiệm vụ năm 2016, các con số cơ bản chưa thấy Ban lãnh đạo Ngân hàng công bố ngoài việc phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2,0% tổng dư nợ và dự kiến sẽ kết nạp 150 quỹ tín dụng nhân dân thành viên tham gia thanh toán chuyển tiền…

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%