Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số

(ĐTCK) Từ 5 doanh nghiệp với quy mô vốn hóa 986 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2000, đến cuối tháng 9/2018, số lượng doanh nghiệp niêm yết đã tăng lên tới 748 doanh nghiệp, với quy mô vốn hóa tại ngày 30/9/2018 là gần 2.656.000 tỷ đồng. 

Trong số này, sàn HOSE có 373 doanh nghiệp với vốn hóa tại cùng thời điểm là 2.462.000 tỷ đồng, sàn HNX có 375 doanh nghiệp niêm yết, quy mô vốn hóa hơn 194 .000 tỷ đồng.

Không chỉ tăng mạnh về quy mô niêm yết và vốn hóa thị trường, thị trường chứng khoán cũng thể hiện được vai trò quan trọng của mình với nền kinh tế, khi các doanh nghiệp niêm yết tận dụng cơ hội huy động vốn trên thị trường, mở rộng kinh doanh và đóng góp ngày một tích cực cho nền kinh tế.

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản 732 doanh nghiệp niêm yết đạt 7.256.785 tỷ đồng, tổng doanh thu thuần đạt 1.764.069 tỷ đồng, tạo ra lợi nhuận trước thuế 230.063 tỷ đồng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gần 39.000 tỷ đồng.

Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số ảnh 1
Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số ảnh 2
Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số ảnh 3
Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số ảnh 4
Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số ảnh 5
Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số ảnh 6
Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số ảnh 7
Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số ảnh 8
Ngắm thị trường chứng khoán qua các con số ảnh 9
Tin bài liên quan