NFC: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền (7%)

Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình - Xã Ninh An – huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong tuần từ ngày 31/05/2018.

Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân (trường hợp cổ đông không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định của pháp luật hiện hành).

Cổ đông muốn chuyển khoản hoặc chuyển tiền qua bưu điện thì liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Thuấn – Phụ trách kế toán công ty để được hướng dẫn, số điện thoại: 02293.610862, 0945039598.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%