NDX: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu


CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:      26/08/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:07 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ và số lượng cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế sau khi chi trả.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.020 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền thì cổ đông A được nhận: 1.020*(7/100) = 71,4 cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận là 71 cổ phiếu mới và phần lẻ là 0,4 sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa điểm: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ hộ khẩu (công chứng).

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%