NDN: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 26/04/2019

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, số 38 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 26/04/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%