ND2: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ( ND2 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 26/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 0.0 0.0%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021