ND2: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ( ND2 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 26/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%