NCT : Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt (50%)

(ĐTCK)

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 10/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%