NCS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (22%)

CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng)

-  Thời gian thực hiện: 27/06/2019

-  Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 27/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 68.61 -0.41 -0.6%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021