NBT: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (5%)

NBT: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (NBT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/01/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Số 103 Nguyễn Huệ, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre bắt đầu từ ngày 29/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%