NBT: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền (5%)

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (NBT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đơt 1 năm 2018 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện:   5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Thời gian thanh toán:  31/01/2019

Địa điểm thực hiện:  

-     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

-     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại số 103, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre bắt đầu từ ngày 31/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 0.0 0.0%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021