NBP: CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (HNX)

NBP: CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (HNX)


- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 08/05/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 Nhà điều hành - Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình - phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%