NBB: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện:        1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2015.

- Địa điểm thực hiện:           TCPH thông báo sau.

- Nội dung họp: TCPH sẽ gửi tài liệu chi tiết trong thư mời cổ đông.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%