NAU: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (0,81%)

CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (NAU - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 0,81%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 81 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu nhận tiền cổ tức tại Phòng kế toán tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An, bắt đầu từ ngày 10/08/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021