NamA Bank dời ngày tổ chức ĐHCĐ sang 29/3

NamA Bank dời ngày tổ chức ĐHCĐ sang 29/3

(ĐTCK) HĐQT NamA Bank vừa có thông báo đến các cổ đông về việc dời ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 sang 29/3, thay vì ngày 26/3 như thông báo trước đó.

Tại Đại hội lần này, NamABank sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2011-2016).

Đến thời điểm này, NamABank vẫn chưa đăng tải các tài liệu họp ĐHCĐ năm 2013 (báo cáo tài chính năm 2012, báo cáo thường niên và các tờ trình của HĐQT) trên website của Ngân hàng theo quy định.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%