Năm nay, Seanamico đặt kế hoạch cổ tức 14%

Năm nay, Seanamico đặt kế hoạch cổ tức 14%

(ĐTCK) Theo Nghị quyết ĐHCĐ CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn (Seanamico), năm 2012, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 610 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, cổ tức 14%.

Năm 2011, Seanamico đạt doanh thu 565,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10,545 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 14% vốn điều lệ.

Seanamico hiện có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Công ty sẽ thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ và đưa cổ phiếu lên giao dịch trên TTCK tập trung trong năm 2013. Tuy nhiên, ĐHCĐ để ngỏ kế hoạch đẩy sớm lộ trình trên trong năm 2012 nếu xét thấy cần thiết. Trong trường hợp này, Seanamico sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%