Năm nay, CCM đặt chỉ tiêu lợi nhuận 20 tỷ đồng

Năm nay, CCM đặt chỉ tiêu lợi nhuận 20 tỷ đồng

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2012 của CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu thuần là 440 tỷ đồng, LNTT 20 tỷ đồng, cổ tức 18%.

Trong năm nay, CCM tiếp tục kêu gọi hợp tác đầu tư, khai thác kinh doanh quặng sắt tại Campuchia; phát huy tối đa năng lực sản xuất tại trạm nghiền Trảng Bom nhằm cung cấp xi măng cho các tỉnh Đông Nam Bộ; tiếp tục góp vốn vào CTCP Cosevco 6 để xây dựng lò nung clinker, công suất 450.000 tấn tại Quảng Bình; góp vốn đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Trường Sơn với công suất 1.500 tấn clinker/ngày, tương đương 600.000 tấn xi măng/năm tại Quảng Bình; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch bê tông nhẹ không nung.

Đại hội cũng đã thông qua việc phê chuẩn ông Phan Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Gia Thi (TP. HCM) là thành viên HĐQT của Công ty.

Năm 2011, CCM đạt LNST trên 6,6 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.122 đồng.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%