Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.890 tỷ đồng

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.890 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có văn bản số 7430/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc Nam A Bank thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 3.353 tỷ đồng lên hơn 3.890 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Nam A Bank thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị Nam A Bank thông qua tại Nghị quyết số 171/2019/NQQT-NHNA ngày 17/4/2019.

NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị Nam A Bank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của NHNN tại công văn số 1928/NHNN-TTGSNH ngày 21/3/2019 về việc chia cổ tức năm 2018 của Nam A Bank.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Nam A Bank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản cũng nêu rõ Nam A Bank và cổ đông của Nam A Bank chịu trách nhiệm thực hiện tăng vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, của NHNN và của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. 

Nam A Bank có lợi nhuận trước thuế đạt 442 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 83.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức và cá nhân cùng phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 66.000 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng đạt gần 60.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%