Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận 800 tỷ đồng

Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận 800 tỷ đồng

Ngày 23/3 tới, Nam A Bank sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 tại Đà Lạt.

Tại Đại hội, HĐQT Ngân hàng dự kiến trình kế năm 2019 với tổng tài sản đạt 86.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 72 nghìn tỷ, tăng 27%.

Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 800 tỷ đồng. 

Trong kỳ ĐHCĐ lần này, Nam A Bank sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu trên sàn HOSE.

Dự kiến, sau đại hội cổ đông năm nay, Nam A Bank sẽ mời đối tác tham gia để tăng vốn, trong đó chủ yếu là đối tác nước ngoài.

Nam A Bank cũng sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2019, phương phán phân phối lợi nhuận, thù lao cho HĐQT và BKS, tuy nhiên, hiện Ngân hàng chưa công bố nội dung cụ thể của các tờ trình này. 

Năm 2018, Nam A Bank từng trình cổ đông phương án tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu phổ thông mới.

Tuy nhiên, ngân hàng mới chỉ thực hiện được một phần tăng vốn từ 3.021 tỷ đồng lên 3.353 tỷ đồng bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu. Kế hoạch lên thị trường UPCoMtrong năm 2018 cũng bị hoãn lại. 

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của Nam A Bank đạt hơn 75.000 tỷ đồng, tăng 37,8% so với năm 2017 và đạt 114% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 743 tỷ đồng, tăng 147% so với cuối năm 2017 và đạt 232% kế hoạch năm 2018. 

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%