Năm 2050, Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới, Việt Nam xếp thứ 20

Năm 2050, Trung Quốc vẫn được dự báo là nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, theo sau là Ấn Độ và Mỹ nếu xét theo GDP ngang giá sức mua.
Tin bài liên quan