Năm 2021 cả nước có hơn 249.000 biên chế

Tổng biên chế công chức năm 2021 của cơ quan hành chính nhà nước và các hội đặc thù là 249.650, giảm gần 4.000 so với năm 2020.

Theo quyết định được Thủ tướng phê duyệt ngày 3/10, biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.344. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập là 106.836 biên chế; cơ quan thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện là 140.508. Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.

Biên chế của các hội đặc thù trên cả nước là 686. Biên chế công chức dự phòng 552. Số lượng trên không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ trưởng Nội vụ chịu trách nhiệm giao biên chế công chức với từng cơ quan trong tổng số trên; trình Thủ tướng xem xét, quyết định sử dụng biên chế công chức dự phòng. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới, tinh giản biên chế.

Những năm qua, tổng biên chế công chức giảm dần. Tổng biên chế công chức năm 2020 là 253.517; năm 2019 là 259.598.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%