Năm 2020, Xổ số kiến thiết Cần Thơ lãi 472,7 tỷ đồng

Năm 2020, Xổ số kiến thiết Cần Thơ lãi 472,7 tỷ đồng

(ĐTCK) UBND TP. Cần Thơ vừa có Công văn số 209/UBND-KT ngày 19/1/2021 gửi Bộ Tài chính về việc Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND TP. Cần Thơ làm đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, đối với 5 doanh nghiệp nhà nước của TP. Cần Thơ, lũy kế đến kỳ báo cáo có tổng doanh thu là 3.982.802 triệu đồng; lãi phát sinh là 506.287 triệu đồng.

Trong đó, Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ có doanh thu là 3.778,72 tỷ đồng, lãi phát sinh 472,7 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ doanh thu 66,48 tỷ đồng, lãi phát sinh 1,22 tỷ đồng; Nông trường Sông Hậu doanh thu là 45,08 tỷ đồng, lãi phát sinh 2,73 tỷ đồng; Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ có doanh thu là 72,92 tỷ đồng, lãi phát sinh 24,76 tỷ đồng; Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có doanh thu 19,60 tỷ đồng, lãi phát sinh 4,88 tỷ đồng.

Trong số 5 doanh nghiệp trên, Nông trường Sông Hậu lỗ lũy kế đến kỳ báo cáo lên tới 447,9 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ lỗ lũy kế đến kỳ báo cáo là 2,91 tỷ đồng.

Đối với 3 doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND TP. Cần Thơ làm đại diện chủ sở hữu (Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ và Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ) có tổng doanh thu cuối kỳ là 179,35 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 19,18 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,168.52

-18.43 (-1.58%)

 
VNIndex 1,168.52 -18.43 -1.58%
HNX 255.77 1.67 0.65%
UPCOM 78.1 0.64 0.82%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
13/04/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021