Năm 2020, TKV đạt lợi nhuận trên 2.600 tỷ đồng

Năm 2020, TKV đạt lợi nhuận trên 2.600 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn, song năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn đạt hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch.

Cụ thể, kết thúc năm 2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 38,5 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch. Sản lượng than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng điện, sản lượng Alumin sản xuất năm 2020 của TKV đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 1,42 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch. Tiêu thụ đạt 1,40 triệu tấn đạt 109% kế hoạch.

Tiêu thụ đồng tấm đạt 13 ngàn tấn, tăng 7% so với 2019; kẽm thỏi 12 ngàn tấn, các sản phẩm thiếc thỏi, vàng, bạc... đạt 100% kế hoạch. Sản xuất điện 10,6 tỷ kwh, bằng 108% thực hiện năm 2019, cao nhất kể từ khi thành lập Tổng công ty Điện lực TKV.

Ngoài ra, sản xuất 80 ngàn tấn thuốc nổ các loại, bằng 116% kế hoạch; cung ứng 122 ngàn tấn thuốc nổ, bằng 108% kế hoạch. Sản xuất nguyên liệu sản xuất thuốc nổ Nitorat Amon 172.860 tấn, bằng 111% kế hoạch, tăng 8% so với 2019.

Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 123.425 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 2.600 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 19.500 tỷ đồng.

Năm 2021, Tập đoàn TKV đặt mục tiêu sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 38,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2020.

Doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 123.880 tỷ đồng, lợi nhuận phấn đấu đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,169.38

0.69 (0.06%)

 
VNIndex 1,169.38 0.69 0.06%
HNX 264.0 4.2 1.59%
UPCOM 78.56 0.6 0.77%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
13/04/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021