Năm 2019, Tập đoàn Cao Su đặt mục tiêu 6.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group - VRG, mã chứng khoán GVR) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019.
Năm 2019, Tập đoàn Cao Su đặt mục tiêu 6.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

VRG cho biết, năm 2018, Tập đoàn khai thác được 307.108 tấn mủ khô, nhiều hơn 29.811 tấn so với sản lượng khai thác năm 2017 và vượt 5.788 tấn, tương ứng vượt 1,92% so với kế hoạch đã đề ra.

Tổng doanh thu 22.686 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 4.367 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu (40.000 tỷ đồng) ước đạt 10,92%; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu ước đạt 19,24%.

Riêng công ty mẹ VRG có tổng doanh thu ước đạt 4.394,97 tỷ đồng, trong đó doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt 525,37 tỷ đồng (đạt 108,9% kế hoạch); doanh thu hoạt động tài chính ước đạt 3.869,59 tỷ đồng (đạt 122% kế hoạch).

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.784,45 tỷ đồng, đạt 110,8% kế hoạch. Đảm bảo cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 22/5/2018 với tỷ lệ 2,5%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, mặc dù tình hình được dự đoán sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng VRG vẫn đề ra chỉ tiêu tổng sản lượng khai thác từ 320.250 tấn trở lên, thu mua 75.255 tấn; sản lượng tiêu thụ kế hoạch 395.000 tấn.

Tổng doanh thu các công ty có vốn góp của Tập đoàn dự kiến là 30.700 tỷ đồng (doanh thu hợp nhất dự kiến 24.200 tỷ đồng), tăng 6% so với ước thực hiện năm 2018; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 6.600 tỷ đồng (lợi nhuận hợp nhất khoảng 5.250 tỷ đồng), tăng khoảng 19% so với ước thực hiện năm 2018.

Nộp ngân sách dự kiến 1.800 tỷ đồng (chưa kề cổ tức phần vốn Nhà nước được chia của năm 2019 dự kiến là 2.300 tỷ đồng), thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng.

 Riêng chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn với tổng doanh thu dự kiến 3.733 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến là 2.900 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức với tỷ lệ 6%/vốn điều lệ.

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%