Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.000 biên chế

Từ năm 2015 đến 2018, cả nước đã tinh giản biên chế hơn 40.000 người; riêng năm 2019 là trên 44.000 người.
Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.000 biên chế ảnh 1
Tin bài liên quan