Năm 2019, Eximbank (EIB) đạt trên 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Năm 2019, Eximbank (EIB) đạt trên 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Ngân hàng Xuất nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - mã EIB: HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019. 

Theo đó, trong quý IV/2019, thu nhập lãi thuần đạt 799 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với quý cùng kỳ, đạt 134 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về lãi thuần 132 tỷ đồng, tăng 10%. Mua bán chứng khoán đầu tư đạt 102 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 82 tỷ đồng cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác giảm 14% còn gần 94 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong kỳ là 677 tỷ đồng, giảm 35%.

Lợi nhuận trước trích lập dự phòng quý IV/2019 của Eximbank đạt 583 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, chi phí dự phòng trong quý này của Eximbank lại tăng đến 47% lên hơn 590 tỷ đồng, khiến cho Ngân hàng lỗ 8 tỷ đồng trước thuế trong quý IV/2019. 

Lũy kế năm 2019, lãi thuần của Eximbank đạt gần 3.220 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với 2018. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 11% lên 384 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối là 365 tỷ đồng, tăng 36%.

Mua bán chứng khoán đầu tư đạt 229 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 116 tỷ đồng năm 2018. Lãi từ góp vốn, mua cổ phần lại giảm mạnh còn gần 5 tỷ đồng, trong khi năm 2018 đạt 519 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong năm giảm 7% còn 2.701 tỷ đồng.

Lãi thuần trước trích lập đạt 1.786 tỷ đồng, tăng 15%. Sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro 690 tỷ đồng, Eximbank báo lãi trước thuế 1.095 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm 2018 và đạt 102% kế hoạch năm. Lãi sau thuế là 866 tỷ đồng, tăng 31%.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản Eximbank đạt hơn 167.538 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng là 112.182 tỷ đồng, tăng 9%. Mặc dù giá trị nợ xấu tăng nhẹ 0,6% từ 1.921 tỷ đồng từ đầu năm lên gần 1.933 tỷ đồng cuối năm 2019, nhưng tỷ lệ nợ xấu Eximbank lại giảm từ 1,8% đầu năm xuống còn 1,7%. Tiền gửi khách hàng là 139.278 tỷ đồng, tăng 17%.

Đồng thời, Eximbank đang có lợi nhuận chưa phân phối là 1.486 tỷ đồng, bên cạnh quỹ của tổ chức tín dụng 1.815 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 156 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

991.93

-2.26 (-0.23%)

 
VNIndex 991.93 -2.26 -0.23%
HNX 147.25 -0.92 -0.63%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%