Năm 2018: Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty chứng khoán tăng khoảng 15,3%

Năm 2018: Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty chứng khoán tăng khoảng 15,3%

(ĐTCK) Tổng tài sản hệ thống công ty chứng khoán tăng khoảng 20,3% so với năm 2017, tổng vốn chủ sở hữu tăng 22,8%. Tổng lợi nhuận sau thuế của hệ thống công ty chứng khoán tăng khoảng 15,3%.

Những con số trên được đưa ra trong Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính Việt Nam 2018 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. 

Tỷ lệ vốn khả dụng bình quân hệ thống công ty chứng khoán theo báo cáo khoảng 409,7% (cuối năm 2017 là 413,4%). Tuy nhiên, vẫn còn 5 công ty chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng dưới 180%, chiếm 0,2% tổng tài sản toàn hệ thống công ty chứng khoán nên mức độ tác động đến an toàn hệ thống là rất thấp.

Dư nợ cho vay ký quỹ của hệ thống công ty chứng khoán ước tăng 14,5% so với cuối năm 2017. Tỷ trọng các khoản cho vay và phải thu trên tổng tài sản là 43,5%, giảm so với cuối năm 2017 (47,8%), do đó giảm rủi ro của hệ thống công ty chứng khoán.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%