Năm 2018, TKV đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu toàn tập đoàn 113,8 nghìn tỷ đồng

Năm 2018, TKV đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu toàn tập đoàn 113,8 nghìn tỷ đồng

(ĐTCK) Ngành Than - Khoáng sản nói chung và Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản (TKV) nói riêng cần đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để trở thành Tập đoàn trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản vừa diễn ra ngày hôm qua (16/1).

Tại Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận những thành quả đã đạt được của TKV, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đưa ra nhiệm vụ đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thời kỳ 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Theo đó, TKV cũng như toàn ngành Than - Khoáng sản cần đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khai thác sản xuất và chế biến, đồng thời tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển những lĩnh vực cốt lõi, xây dựng TKV thành tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ cao mô hình quản trị hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong đảm bảo nguồn cung ứng than cho sản xuất trong nước cho các ngành kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, năm 2017, ngành than gặp nhiều khó khăn do tác động của thiên tai, biến đối khí hậu thời tiết và giá tính thuế tài nguyên tăng lên, TKV đã chủ động điều chỉnh sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường.

Kết thúc năm 2017, các chỉ tiêu cơ bản đã đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, sản xuất than nguyên khai đạt 35 triệu tấn (đạt 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh); than thương phẩm sản xuất đạt 32,25 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 35,6 triệu tấn (riêng than bán cho hộ điện đạt 23,6 triệu tấn, giảm 2,5 triệu tấn so với thực hiện năm 2016), xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; nhập khẩu 97.000 tấn.

Sản phẩm alumin (quy đổi) đạt 1,14 triệu tấn, đạt 116,7% kế hoạch năm, bằng 190% so cùng kỳ (trong đó, Nhà máy alumin Nhân Cơ năm đầu tiên đi vào sản xuất đạt sản lượng cao 501.000 tấn), Các sản phẩm khoáng sản khác như đồng tấm, kẽm thỏi, quặng sắt, thiếc…; vật liệu nổ công nghiệp cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2017, sản lượng điện do TKV sản xuất đạt 9,38 tỷ kWh, bằng 100,4% kế hoạch năm và bằng 110,4% thực hiện năm 2016.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 109.200 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016.

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được triển khai quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt. Lũy kế từ năm 1998 đến nay, TKV đã cổ phần hóa 61 doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn. Bình quân gia quyền tỷ lệ phần vốn Nhà nước tại 61 doanh nghiệp là 45,3%, riêng các lĩnh vực ngành nghề chính TKV vẫn nắm giữ cổ phần chi phối.

Năm 2018, Tập đoàn đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu toàn tập đoàn 113,80 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với thực hiện 2017. Trong đó riêng sản xuất than đạt 56,3 nghìn tỷ đồng, khoáng sản sản 16,47 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận toàn tập đoàn đạt 2 nghìn tỷ đồng và phấn đấu ở mức cao hơn, nộp ngân sách đạt 13,60 nghìn tỷ đồng.

Các chỉ tiêu sản lượng chính gồm sản xuất và tiêu thụ 36 triệu tấn than, dự kiến nhập khẩu 500 nghìn tấn,  sản lượng phát điện thương mại 9,35 tỷ KWh, sản xuất khoáng sản đạt 1.230 tấn alumin quy đổi, tăng cường khai thác các loại khoáng sản có giá trị cao như đồng, quặng sắt, kẽm… Phấn đấu thực hiện giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn tập đoàn 16,67 nghìn tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,023.94

-73.23 (-7.15%)

 
VNIndex 1,023.94 -73.23 -7.15%
HNX 203.05 -17.74 -8.74%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021