Năm 2018, SSI lãi hơn 1.400 tỷ đồng, dư nợ margin gần 5.900 tỷ đồng

Năm 2018, SSI lãi hơn 1.400 tỷ đồng, dư nợ margin gần 5.900 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Công ty Chứng khoán SSI, năm 2018, công ty mẹ đạt tổng doanh thu 4.060 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 37%, lợi nhuận kế toán trước thuế 1.738 tỷ đồng, tăng 36%, lợi nhuận sau thuế hơn 1.420 tỷ đồng, tăng 36%.

Dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 3.950 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.619 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ chứng khoán năm 2018 đạt 1.893,7 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với năm 2017.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, SSI đã quản lý 153.256 tài khoản, tăng trưởng trên 20%, trong đó có 151.333 tài khoản khách hàng cá nhân và 1.923 tài khoản khách hàng tổ chức.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.229 tỷ đồng, tăng trưởng 19%. Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư và khác đạt 181,66 tỷ đồng, tăng trưởng 63%. Đối với khối nguồn vốn và kinh doanh tài chính ghi nhận 755,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 57%.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, SSI đang có dư nợ margin lên tới 5.888 tỷ đồng, tăng 255 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng tài sản tăng 29% lên mức 23.467,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cuối kỳ, SSI có khoản phải thu không có khả năng thu hồi hơn 299 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng Phúc Bảo Minh và đã trích lập dự phòng 100% cho khoản này.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,168.91

2.13 (0.18%)

 
VNIndex 1,168.91 2.13 0.18%
HNX 237.07 -3.04 -1.28%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông