Năm 2018, dành 33.912 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông

Năm 2018, dành 33.912 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông

(ĐTCK) Đây là số tiền được Bộ Giao thông và Vận tải công bố trong Báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Năm 2018, tổng cộng các nguồn vốn được giao, dự kiến giải ngân là 33.912 tỷ đồng, bao gồm 18.643 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước; 2.586 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ; 2.683 tỷ dồng vốn kéo dài kế hoạch năm 2017 sang thực hiện, giải ngân năm 2018 và 10.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách.

6 tháng đầu năm, kết quả giải ngân đạt 14.811 tỷ đồng, đạt 43,7% kế hoạch năm 2018. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước ước giải ngân 9.361 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân 492,5 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch; vốn ngoài ngân sách giải ngân 4.685 tỷ đồng, đạt 46,85% kế hoạch; vốn kéo dài từ năm 2017 ước gỉải ngân 272,34 tỷ đồng, đạt 10,15% so với kế hoạch.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%