Năm 2017: Lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 5.018 tỷ đồng

Năm 2017: Lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 5.018 tỷ đồng

(ĐTCK) Ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, năm 2017, chất lượng tín dụng của Ngân hàng được đảm bảo với tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,54%. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế  tăng 20% (đạt 5.018 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay); nộp ngân sách nhà nước 1.200 tỷ đồng. 

Ông Khánh chia sẻ, kết thúc năm 2017, Ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh được NHNN giao.

Cụ thể, so với năm 2016 tổng tài sản tăng 15% (đạt gần 1.200.000 ngàn tỷ đồng); nguồn vốn huy động tăng 15% (đạt gần 1.100.000 tỷ đồng chủ yếu là vốn huy động từ dân cư); dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 17,6% (đạt gần 900.000tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 650.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% dư nợ);

Năm 2017: Lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 5.018 tỷ đồng ảnh 1

 Ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại Hội nghị ngành ngân hàng 2018

Agribank đã triển khai 3 gói tín dụng lãi xuất thấp hơn lãi suất điều vốn nội bộ hỗ trợ cho khách hàng trong  sản xuất kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ theo nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với 2.200 khách hàng, số tiền trên 600 tỷ đồng; ủng hộ các tỉnh miền trung khắc phục ảnh hưởng của bão lũ 12,4 tỷ đồng. Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng  trong công tác an sinh xã hội trên 300 tỷ đồng.

Từ ngày 15/8/2017 đến 31/12/2017, Agribank đã thu hồi và xử lý theo Nghị quyết 42 của Quốc hội là 23.038 tỷ đồng, chiếm 55%/tổng số xử lý, thu hồi nợ của năm 2017 (41.920 tỷ đồng); điều chỉnh giảm lãi suất cho 254.308 khách hàng có nợ đã xử lý rủi ro, nợ bán cho VAMC tại 153 chi nhánh, số tiền là 25.491 tỷ đồng; thu hồi nợ 1.424 tỷ đồng do áp dụng chính sách miễn giảm lãi. Phối hợp với VAMC đấu giá, bán nợ theo giá trị thị trường 13 khoản nợ với  tổng dư nợ là 1.848 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%