Năm 2017, ACB đặt mục tiêu lãi 2.205 tỷ đồng

Năm 2017, ACB đặt mục tiêu lãi 2.205 tỷ đồng

(ĐTCK) HĐQT ACB cho biết, kế hoạch lợi nhuận 2017 sẽ được Ngân hàng sẽ trình ĐHCĐ thông qua trong kỳ ĐHCĐ thường niên 2017 tổ chức vào ngày 10/4 tới ở mức 2.205 tỷ đồng trước thuế, tăng 32% so với 2016.

Cũng trong năm 2017, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong mức NHNN phân bổ là 16%. Huy động vốn từ tiền gửi khách hàng, tổng tài sản cũng tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu dự báo dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 2.205 tỷ đồng, tăng tưởng 32% so với kết quả của 2016.

ACB cho biết, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược bán lẻ khi tập trung tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, ACB tập trung xử lý, thu hồi nợ xấu, nhất là các khoản nợ xấu liên quan đến nhóm 6 công ty con của "bầu" Kiên cũng được Ngân hàng tập trung đẩy mạnh xử lý trong năm 2017, thay vì kéo dài sang năm 2018 theo lộ trình đã được NHNN phê suyệt.

Trong năm 2016, kết quả kinh doanh của ACB đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng rủi ro đạt 1.667 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2015. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt lần lượt 0,61% và 9,87%; tăng so với mức 0,5% và 8,2% của năm 2015.

Đến cuối năm 2016, tổng tài sản của ACB tăng 16% so với đầu năm, lên 234 nghìn tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 18%, lên 207 nghìn tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 21%, lên 161,6 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 0,88%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,19%.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%