Năm 2016, KLF lãi sau thuế chưa tới 1 tỷ đồng, giảm hơn 98%

Năm 2016, KLF lãi sau thuế chưa tới 1 tỷ đồng, giảm hơn 98%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF (KLF – HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2016 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Cụ thể, quý IV/2016, doanh thu thuần của công ty mẹ KLF đạt hơn 190 tỷ đồng, giảm mạnh 77% so với quý IV/2015 (cùng kỳ đạt 823 tỷ đồng); lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 15,73 tỷ đồng, giảm 43,36% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu từ tài chính của Công ty lại tăng 4,8 lần lên 13,86 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính cũng tăng hơn 3 lần, ở mức 20,41 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập quý IV/2016 chỉ đạt 20 triệu đồng, chưa bằng 1/10 của cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2015 lãi 2,13 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2016, tổng doanh thu của KLF đạt 933,24 tỷ đồng, giảm 45,81% so với năm trước; doanh thu thuần đạt hơn 906,2 tỷ đồng doanh thu, giảm 44,75% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 961 triệu đồng, giảm 98% so với năm 2015.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Công ty giảm hơn 286,1 tỷ đồng về mức 1.853,9 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả, chủ yếu là nợ ngắn hạn cũng đã giảm nhanh về 148,1 tỷ đồng so với con số 436 tỷ đồng đầu kỳ.

Theo giải trình của KLF, tổng doanh thu lũy kế hết quý IV/2016 giảm 45,81% so với cùng kỳ năm 2015, do tình hình kinh tế khó khăn, các chi phí đầu vào tăng cao và doanh thu tài chính giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế giảm 98,04%.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%